Call (012) 565 4037 | Email info@solomonsfashionanddecor.co.za